02126405480
09121397749

انتخاب جرثقیل استاندارد

جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای، در صنعت انتقال مواد نقش بسیار مهمی دارد و به نوعی تمامی صنایع تولیدی و غیر تولیدی و صنایع مادر به آن وابسته می باشند و استفاده از انواع جرثقیل سقفی و جرثقیل دروازه ای می‌تواند موجب افزایش محصول و افزایش بهره وری و كاهش هزینه‌ تولید و همینطور كاهش خطرات احتمالی برای كارگران گردد.

بهره برداری کم خطر و کم هزینه از یک جرثقیل سقفی نیازمند آن است که در ابتدا کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی مذکور توسط افراد با صلاحیت صورت پذیرد و اپراتور جرثقیل سقفی و یا جرثقیل دروازه ای آموزشهای لازم را درخصوص راهبری این نوع جرثقیل دیده باشد و همچنین با تعریف یک برنامه زمانی تعمیرات و نگهداری، عملیات PM بر روی جرثقیل سقفی و یا جرثقیل دروازه ای مذکور اجرا گردد.

تامین یک جرثقیل استاندارد نیاز به تخصص های مختلفی نظیر مهندسی مکانیک، مهندسی سازه، مهندسی برق، مهندسیی متالوژی و مهندسی جوش دارد. همچنین تجربه فنی تکنسین ها به همراه استفاده از مواد اولیه و تجهیزات مرغوب در بالا بردن کیفیت محصول نهایی نقش به سزایی دارد.

بی توجهی به نیازمندیهای اساسی در تامین جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار و انتخاب محصول اشتباه و با کیفیت نامناسب تجهیزات به دلیل توجه بیش از حد به کاهش بهای اولیه منجر به بالا رفتن ریسک بهره برداری و خطرات ناشی از آن و همچنین افزایش قابل توجه هزینه های تعمیرات و نگهداری و کاهش عمر مفید جرثقیل سقفی خواهد شد. همچنین انتخاب محصول با مشخصه های بیش از نیاز واقعی موجب افزایش بهای تمام شده هنگام خرید خواهد شد.