02126405480
09121397749

“جرثقیل سقفی ضد انفجار”

ارایه جرثقیل سقفی به صورت مستقیم وابسته به نوع صنعتی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد، نیازمند تمهیدات اختصاصی می باشد. یکی از مهمترین صنایعی که وابسته به جرثقیل سقفی می باشد، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع نظامی و همچنین معادن می باشند. به دلیل وجود مواد قابل انفجار در محیط جرثقیل سقفی باید از نظر طراحی، ساخت و بکارگیری تجهیزات برای کار کردن در چنین محیطی مجوز داشته باشد.

شرکت سپانو با تسلط به مفاهیم پایه سیستم های ضد انفجار، یکی از شرکت های ارایه دهنده محصول با کیفیت بالا و دارای پیش نیازهای کار در محیط ضد انفجار می باشد.