02126405480
09121397749

“جرثقیل سقفی تک پل”

جرثقیل سقفی تک پل در صنایع کوچک بسیار پرکاربرد بوده ودارای پروسه تولید بسیار سریع و قیمت ارزانتر (در مقایسه با نمونه مشابه دو پل) می باشد. با توجه به روشهای مختلف اجرا به انواع رونشین، آویز تقسیم می شود.

از نظر اتصال دارای تنوع بوده و می توان به ارتفاع بالابری متنوع دست یافت. همچنین بالابر آویز دارای دو طراحی مختلف Standard Headroom و Low Headroom می باشد که سازندگان اروپای غربی عمدتا از نوع Low Headroom را تولید می کنند و سازندگان اروپای شرقی مدل  Standard Headroom را تولید می کنند که دلیل اصلی آن نیز سادگی و قیمت پایینتر آن می باشد.