02126405480
09121397749

“جرثقیل سقفی دو پل استریت”

یکی از متداول ترین انواع جرثقیل سقفی مورد استفاده در صنعت جابه جایی مواد در واقع جرثقیل سقفی دو پل رو نشین می باشد که در تصاویر زیر نمونه های اجرا شده در ظرفیتهای مختلف قابل مشاهده می باشد.

یکی از ویژگیهای خوب این نوع جرثقیل امکان اجرای آن در فضای آزاد می باشد. در اینحالت مطابق تصویر زیر لازم است تا سازه مناسب و مستحکم و فونداسیون مناسبی برای جرای جرثقیل سقفی مورد نیاز پیش بینی گردد.

بالابرهای شرکت استریت انگلستان دارای تنوع زیاد در تناژ و ارتفاع بالابری و کلاس کاری می باشند و امکان ارایه محصول با مشخصات دقیق مورد نیاز بهره بردار وجود دارد. این بالابرها از نظر اقتصادی در مقایسه با نمونه های مشابه اروپایی بسیار مقرون به صرفه می باشند.

 

جرثقیل سقفی دو پل

جرثقیل سقفی دو پل با دهانه 20 متر

جرثقیلس قفی دو پل 20 تن در فضای آزاد