02126405480
09121397749

“جرثقیل سقفی دو پل با دهانه 30 متر”

جرثقیل سقفی از منظر حساسیت بر اساس فاکتورهای مختلف دسته بندی می شود. در یکی از دسته بندیها بر اساس ظرفیت بالابری مورد بررسی می باشد و در دسته بندی دیگر بر اساس گروه کاری و میزان خطیر بودن مسئولیت فنی جرثقیل سقفی ارزیابی می شود.

یکی دیگر از دسته بندیهایی جرثقیل سقفی بر اساس دهانه می باشد. جاییکه با بزرگتر شدن هر چه بیشتر دهانه، خیز بار زنده به شدت و با توان سوم طول افزایش می یابد و کنترل خیز مجاز منجر به بزرگ شدن اساس مقطع پل جرثقیل شده و در نهایت به صورت موازی باعث افزایش خیز بار مرده خواهد شد. و این موضوع پیدا کردن نقطه بهینه و به نوعی طراحی جرثقیل سقفی را بسیار حساس می کند.

به همین ترتیب در بخش ساخت پارامترهایی که ناشی از افزایش طول می باشد شدیدا به صورت غیر خطی تغییر می کند و در نهایت ساخت محصول با کیفیت به طور مشخص وابسته به میزان مهارت نیروی انسانی و تکنسین های اجرایی می باشدو  در ادامه بحث نصب جرثقیل سقفی با دهانه بزرگ بسیار حساس بوده و عدم به کار گیری مهارت بالا و دقت کافی در نهایت جرثقیب سقفی را از پیاده سازی بهینه عملکرد دور خواهد کرد.

شرکت سپانو به عنوان یک شرکت مهندسی با بکار گیری مهندسین مجرب و مسلط به مباحث آیین نامه های جرثقیل سقفی روز دنیا و به کار گیری تکنسینهای ساخت و نصب بسیار با تجربه یکی از ارایه کنندگان جرثقیل های با دهانه بزرگ با کیفیت بالا می باشد.